Posted in

6% btw ook bij rechtsreekse verhuur aan particulieren

De oprichting van een nieuwe woning is in principe onderworpen aan het normaal tarief
van 21% btw. Het verlaagd tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw is een uitzondering
op de normale regel. Het btw-gunstregime van 6% voor de afbraak en heropbouw van
woningen is gewijzigd vanaf 1 januari 2024. Vanaf 1 juni 2024 wordt de regeling inzake het
verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw van woningen uitgebreid tot heropgebouwde
woningen die langdurig worden verhuurd op de private huurmarkt.

Vanaf 1 januari 2024

Uitsluitende aannemingscontracten

Het verlaagde btw-tarief geldt enkel voor aannemingscontracten, afgesloten met particuliere bouwheren. De verkoop van nieuwbouwappartementen valt niet meer onder het verlaagde tarief. Voor 2024 was dit wel het geval. 

 Strikte voorwaarden

  • Enige en eigen woning: De bouwheer moet er zelf wonen en zijn domicilie hebben. De heropgerichte woning moet ook de enige woning van de bouwheer zijn. Er wordt rekening gehouden met alle gebouwen die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als woning en waarvan de bouwheer geheel of gedeeltelijk eigenaar is of waarop hij andere zakelijke rechten kan laten gelden.

  • Maximaal 200m² bewoonbare oppervlakte: De bewoonbare oppervlakte van de woning mag niet meer dan 200 m² zijn. De bewoonbare oppervlakte wordt berekend door de oppervlakte van alle woonvertrekken samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de opgaande muren. De keuken, eetkamer,
    slaapkamer, de bewoonbare zolderen kelderruimten, de woonkamer, de hobbykamer, speelkamer… en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes tellen mee. Dit op voorwaarde dat die ruimte minstens een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter. Garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen en gangen tellen niet mee.

  • Minstens 5 jaar: De bovenstaande voorwaarden moeten minstens 5 jaar vervuld blijven. Bij nietvervulling van de voorwaarden moet het genoten btw-voordeel gedeeltelijk worden terugbetaald à rato van 1/5de voor de nog niet verlopen jaren.

  • Uitzonderingen: Bij langdurige verhuur (minstens 15 jaar) via een sociaal verhuurkantoor kan het verlaagd tarief nog steeds
    worden toegepast. Dit ook voor bouwheer-rechtspersonen. Voor een overgangsperiode tot eind 2024 kunnen
    verkopen op plan ook nog in aanmerking komen, mits de omgevingsvergunning vóór 1 juli 2023 is aangevraagd. Dit geldt enkel voor werkzaamheden gefactureerd of betaald uiterlijk 31 december 2024.

Overgangsperiode in de 32 stedelijke gebieden

Tot eind 2024 kunnen aannemingsprojecten van afbraak en heropbouw in de 32 stedelijke gebieden nog profiteren van het verlaagd tarief, ook als de woning niet voldoet aan de voorwaarden van enige eigen woning en maximaal 200 m² bewoonbare oppervlakte. Vanaf 1 januari 2025 moeten ook in deze gebieden de algemene voorwaarden vervuld zijn.

Wijziging vanaf 1 juni 2024: Het verlaagd btw-tarief van 6% wordt uitgebreid naar private verhuur mits aan volgende voorwaarden is voldaan. De bouwheer mag in dit geval ook een rechtspersoon zijn. De bouwheer moet de woning rechtstreeks verhuren aan een natuurlijk persoon die er zijn domicilie vestigt, dit voor minstens 15 jaar. Dit hoeft niet aaneensluitend aan dezelfde persoon zijn, de verhuren moeten wél volgen op elkaar. Een redelijke overgangsperiode tussen 2 verhuren zal geen aanleiding geven tot het regulariseren van het genoten voordeel. Indien de voorwaarden niet meer worden nageleefd, moet de bouwheer het btw-voordeel terugbetalen à rato van 1/15de voor de nog niet verlopen jaren.

Vormvoorwaarden

De bouwheer moet vooraf een elektronische verklaring indienen bij het bevoegde btw-kantoor. Hij moet ook een afschrift van de omgevingsvergunning en het aannemingscontract mee sturen. De bouwheer zal een identificatienummer verkrijgen en dit nummer moet op de desbetreffende facturen vermeld worden. De maatregel heeft evenmin betrekking op de situatie waarin een gebouwde woning om te worden verkocht wordt verhuurd omdat er geen koper is gevonden. De bouwheer moet vooraleer de btw opeisbaar wordt de woning bestemmen voor langdurende privéverhuur.